default-logo
216 | Ceifer

Accountancy & Finance

Administratieve organisatie

Voor een doelmatige bedrijfsvoering is een degelijke administratieve basis onmisbaar. 216 Ceifer doet veel meer dan alleen cijfers checken. Inzicht in de administratieve organisatie is nodig voor de controle van uw boekhouding. Wij beoordelen de doelmatigheid van uw administratie, maken begrotingen, periodieke rapportages en prognoses. Op basis daarvan geven we adviezen en stellen waar nodig verbeteringen voor. Daarnaast verzorgen we op full-service basis uw salarisadministratie. Wat begint met een boekhoudkundige controle, eindigt dus met een optimale administratieve organisatie.

Financiële administratie

U kunt zowel uw financiële- als uw salarisadministratie volledig aan 216 Ceifer toevertrouwen. Daarbij speelt onze persoonlijke betrokkenheid een belangrijke rol. 216 Ceifer Accountants kan uw financiële administratie overigens ook web-based uitvoeren. De back-up van de administratie vormt voor ons de input voor de aangiften van omzet-, loon- en vennootschapsbelasting.

Wij maken gebruik van software van oa AFAS, Audition, Twinfield en Basecone.